Adoshem

Adoshem

Testo

Adoshem
shomerekha
me‘attà
ve‘ad-‘olam

Testo tratto dall’ebraico

M&W

Peopleinpraise – Adoshem (Meditation&Worship)

Tutorial

Peopleinpraise – Adoshem

Brano

Ascolta